Nguồn ngân sách này hầu hết phụ thuộc vào chiến lược khuyến mãi của từng tổ chức khác nhau. Trước hết, doanh nghiệp cần xác định được số tiền để chạy khuyến mãi và dự trù ngân sách cho nhiều hoạt động khuyến mãi khác nhau.

Nhưng làm thế nào để doanh nghiệp xác định được số tiền cần dành cho các hoạt động khuyến mãi?

Việc này phụ thuộc vào sự khác nhau của các doanh nghiệp, ngoài ra việc phân bổ ngân sách khuyến mãi còn ít nhiều phụ thuộc vào những yếu tố có vai trò khác nhau trong vòng đời sản phẩm. Có thể kể đến như giai đoạn hiện tại của doanh nghiệp, điều kiện thị trường, nền kinh tế, tính cạnh tranh,.. Một hoặc một vài trong số những yếu tố này có thể ảnh hưởng khá lớn đến việc quyết định ngân sách khuyến mãi của doanh nghiệp. Không một doanh nghiệp nào có thể chi một khoản vô hạn cho các chương trình khuyến mãi.

Có 05 phương pháp cơ bản thường được sử dụng để xác định / phân bổ ngân sách khuyến mãi.

Phương pháp trích phần trăm doanh số

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phương pháp này để xác định ngân sách khuyến mãi. Số tiền này là số phần trăm trích từ doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này có thể là năm ngoái hoặc vài năm tùy vào tình hình kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty. Công ty cũng có thể xem xét số liệu bán hàng của năm ngoái xem có đạt được doanh thu lớn không (có thể lấy một hoặc trung bình một vài năm tùy vào điều kiện của công ty). Bạn cũng có thể dự đoán trước số doanh thu trong cùng những điều kiện nhất định.

Phương pháp chia theo đơn vị bán

Đối với những ông lớn sản xuất những sản phẩm lớn và được sử dụng trong thời gian dài, đây là phương thức khuyến mãi được ưa thích nhất – “Phương pháp chia theo đơn vị bán”. Lấy nền tảng là số đơn vị bán. Ngân sách được tính bằng cách nhân số đơn vị bán với số tiền nhất định mà doanh nghiệp dành cho mỗi đơn vị. Ví dụ, một công ty lớn có thể phân bổ ngân sách là 1000$/một đơn vị bán trong một chương trình khuyến mãi nào đó.

Phương pháp cạnh tranh ngang giá

Bất kỳ nhà tiếp thị nào cũng tham khảo và dựa theo những đối thủ cạnh tranh lớn để phân bổ ngân sách khuyến mãi cho doanh nghiệp của mình. Logic của phương pháp này là dựa trên tư duy tập thể của các công ty trong cùng ngành để có thể tạo ra mức ngân sách khuyến mãi tối ưu nhất. Bất cứ doanh nghiệp nào phá vỡ định mức ngành cũng có thể dẫn đến hệ quả là cuộc chiến khuyến mãi.

Phương pháp dựa trên khả năng chi trả của doanh nghiệp

Bạn có thể hiểu phương pháp này theo nghĩa đen chính xác là sử dụng tất cả số tiền mà doanh nghiệp có thể chi trả cho chương trình khuyến mãi. Tức là ngân sách khuyến mãi sẽ là tất cả số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi đã phân bổ ngân sách cho những hoạt động khác. Những doanh nghiệp nhỏ có ngân sách ít hoặc một số công ty lớn khi cần giới thiệu sản phẩm sẽ sử dụng phương pháp này.

Cách làm này đơn thuần chỉ là sử dụng một ngân sách được cho sẵn và không có nhiều cân nhắc phức tạp.

Phương pháp nhắm vào mục tiêu cuối cùng

Như đã nói ngân sách khuyến mãi được xác định tùy vào chiến lược quảng cáo tổng của doanh nghiệp, do đó phương pháp nhắm vào mục tiêu là phương pháp được định hướng dựa theo chiến lược.

Đây thậm chí còn là phương pháp phổ biến nhất để quyết định ngân sách khuyến mãi. Vậy ta cần làm gì?

Những chuyên gia Marketing sẽ bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu thị trường, sản phẩm, dịch vụ, tính cạnh tranh lớn nhất và hành vi tiêu dùng để thiết lập mục đích cuối cùng của khuyến mãi.

Mục đích cuối cùng của khuyến mãi cũng là để đạt được những mục tiêu bán hàng ngắn hạn. Cần nhớ rằng mục đích của khuyến mãi chính là bán hàng, bán hàng và bán hàng.

Những mục tiêu đặt ra có thể là giới thiệu sản phẩm mới, kích thích dùng thử, tăng phân phối, v.v., trong một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ điều cần làm là xác định được bạn cần bao nhiêu tiền để hoàn thành những hoạt động giúp đạt được các mục tiêu. Nếu chi phí dự tính lớn hơn số tiền bạn đang có thì một là bạn tinh chỉnh lại mục tiêu, hai là bạn cần huy động thêm nguồn tiền dự phòng hoặc cắt giảm ngân sách của các hoạt động khuyến mãi khác.

(Nguồn: Drypen)