Tại sao phiếu giảm giá vẫn luôn là phương thức khuyến mãi cực kỳ hiệu quả

Tại sao phiếu giảm giá vẫn luôn là phương thức khuyến mãi cực kỳ hiệu quả

Sức mạnh của phiếu giảm giá Khi nói đến việc điều hướng và khuyến khích hành vi của khách hàng, phiếu giảm giá vẫn được xem là một trong những phương thức hiệu quả kết nối mọi người với thương hiệu và có thể đóng vai trò như là một yếu tố kích hoạt mua hàng. Trong...